SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİŞİMİ

Daha iyi bir dünya için, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı sağlam karar mekanizmaları ile tüm iş modelimize entegre etmeye, bütünsel yaklaşım ilkemiz doğrultusunda insana ve gezegenimize çevresel ve sosyal fayda sağladığına inandığımız sürdürülebilir uygulamalarla desteklemeyi hedefledik.

Halka, müşterilerimize, ortak ve paydaşlarımıza en doğru şekilde iletebilmemizi sağlayarak şeffaf bir Sürdürülebilir Yönetişim tarzı benimsememizi sağlayan her tür otorite ile bu yönetim şeklimizi desteklemeye karalıyız.

 

Sürdürülebilirlik Yönetişimi 4 ana başlıkta toplanabilir:

-Çevresel Yönetim

-Sosyal Yönetim

-Sürdürülebilir Finans

-Sürdürülebilirlik Performansı

 

ÇEVRESEL YÖNETİM

Tüm üretim tesislerimizde, süreçlerimizde, faaliyetlerimizde, hizmetlerimizde ve geliştirdiğimiz teknolojilerimiz ile küresel amaçlara uyumlu “Planearth” sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde sorumlu üretim ve hizmet prensibi doğrultusunda hareket ediyoruz.

2022 itibari ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Türkiye üyeliğimiz kapsamında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden Temiz Enerji (SKA 7) ve Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA 12) için çalışıyoruz.

Pomega Enerji Depolama A.Ş. Çevre Yönetimi Politikası doğrultusunda aşağıdaki 6 temel prensip çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütürüz:

1. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin arttırılması.
2. Enerji ve doğal kaynakların sorumlu kullanılması.
3. Tüm yeraltı & yüzeysel su kaynaklarının ve deniz kaynaklarının korunması, su kaynaklarının sorumlu kullanımı.
4. İklim değişimini azaltmak ve adaptasyon sağlamak.
5. Döngüsel ekonomi ve sıfır atık uygulamalarını prensip edinmek.
6. Biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

Tüm faaliyetlerimizi mevcut yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde sürdüreceğimizi, şirketimizin belirlemiş olduğu tüm standartlara uyacağımızı, bunlarla sınırlı kalmayarak paydaşlarımızın ve proje ortaklarımızın da beklentilerinin de ötesine geçmek için çaba göstereceğimizi taahhüt ediyoruz.

1. ISO Entegre Yönetim Sistemleri Sertifikaları
Mobil Çözümler fabrikamız ve genel merkez ofisimiz için ISO Entegre Yönetim Sistemleri sertifikalarımız mevcuttur.

 

2. LEED Yeşil Bina Sertifikası
Yeni Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) batarya hücreleri üretecek POMEGA fabrikamız ve şirketimize ait diğer binamız için yeterlilik sahibi danışman firmalarla birlikte LEED sertifikalandırma sürecini başlattık. Gerekliliklerini yerine getirmek için inşaat ve renovasyon aşamasından itibaren süreci ele aldık.

 

SOSYAL YÖNETİM

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, çevresel yönetime verdiğimiz önem kadar aktivitelerimizin sosyal boyutlarını da en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz.

Çalışanlarımızı, birlikte çalıştığımız paydaş ve ortaklarımızı, iş yaptığımız coğrafyalardaki halkın gelişimini de önemsiyoruz, sürdürülebilirlik yaklaşımımıza ortak ediyoruz.

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık’ ilkemiz doğrultusunda ve özellikle dezavantajlı coğrafyalarda çeşitli ülkelerde projeler yürüterek, cinsiyet eşitliğini desteklemek, yaş, ırk ve etnik köken, yetenek ve engel, cinsiyet, din, kültür ve cinsel yönelimden bağımsız bireyler istihdam ediyoruz ve herkese adil muamele sağlamak için işgücünde adil fırsatları teşvik ediyoruz.

İş’te kadın iş gücüne inanıyoruz ve bunun görünürlüğü için sosyal sorumluluk ve ortaklık projeleri geliştiriyoruz.

2022 itibari ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Türkiye üyeliğimiz kapsamında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden ToplumsalCinsiyet Eşitliği (SKA 5) ve Hedefler için Ortaklık (SKA 17) için çalışmalar ve iş birlikleri yapıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda Pomega olarak enerji, teknoloji ve inovasyona yatırım yaparken aynı zamanda gezegenimizin sağlığı ve geleceği için de yatırım yapıyoruz.

Çünkü biliyoruz ki bizler ancak sağlıklı toplum ve ekosistem oluşturduğumuz sürece sürdürülebilir varlık gösterebilir ve faaliyetlerimize devam edebiliriz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı her geçen gün geliştirirken aldığımız tüm iş karar ve aksiyonlarımızda finansal ve mevzuatsal risklerin yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişimle ilgili riskleri ve gelişmeleri de dikkate alıyoruz.

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR BORSA ENDEKSİ
Istanbul Borsası BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Değerlememiz akredite kurum tarafından devam etmektedir.

2. KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ
Istanbul Borsası Kurumsal Yönetim Endeksi almak için başvuru ve değerleme hazırlıkları içindeyiz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI

Pomega olarak, uçtan uca çözüm ve hizmetler sunarken, tüm faaliyetlerimizde ve iş modeli uygulamalarımızda 360° sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve kurumsal ilkelerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz.

Niyetlerimizi eyleme dönüştürürken, bütünsel olarak tüm iş boyutlarımızın çevresel, sosyal ve yönetişim risklerimizi bilmek, iyileştirmek ve bizimle iş yapan tüm müşteri, paydaş ve ortaklarımız için bunu şeffaflık prensibimiz doğrultusunda paylaşmayı sorumluluk olarak görüyoruz.

 

ÇEVRE & SOSYAL ve YÖNETİŞİM PUANLAMA

Değerlememiz global bağımsız akredite bir kurum  tarafından devam etmektedir. Çevre & Sosyal ve Yönetişim puanımız açıklandığında, burada sizlerle paylaşacağız.

OUR STAKEHOLDER MANAGEMENT APPROACH

We adopt a transparent, open communication and trust-based way of working in our ecosystem, where our internal and external stakeholders, with whom we interact directly and indirectly, are directed by our sustainable communication and governance approach.

We define all our stakeholders as collaborators who are influenced by our activities, who live and maintain our brand and sustainability values with us, and who can create a common impact to strengthen our company.

It is of great importance for us to act in a solution-oriented, peaceful and treat-equally manner in our relations with all our stakeholders. For this reason, we respect and care about the opinions and expectations of all our stakeholders.

We take into account the conditions and needs of disadvantaged regions and communities, especially in locations where we carry out business activities, and we give priority to this while communicating with our stakeholders.

We maintain our constant and effective communication with our stakeholders through one-to-one visits, audio and video calls, periodic employee satisfaction surveys, customer satisfaction surveys, reputation surveys, stakeholder participation and briefings.

 

While we make all our stakeholders adopt our sustainability value and approach for sustainable growth, we are also fed by our stakeholders’ best sustainability practices and constantly improve our own approach, thanks to our effective and feedback-open communication style.