SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TAAHHÜDÜ

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık İlkemize ek olarak Nisan 2022’de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Türkiye https://www.globalcompactturkiye.org/ üyeliğimizin başlamasıyla birlikte, ‘Çevre, Sürdürülebilir Finans, Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ çalışma gruplarında yer almaya ve aktif olarak çalışmaya başladık.

 

Çözümlerimiz ve hizmetlerimizle, halihazırda birçok SKH’yi teşvik ediyor ve katkıda bulunuyoruz, ancak esas olarak kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşım ve yönetişimimizle paralel 4 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH 2030) için aktif olarak çalışmaya başladığımızı ve sorumluluklarımızı yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

– Erişilebilir Temiz Enerji (SKA 7)

– Sorumlu Tüketim ve Üretim (SKA 12)

– Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKH 5)

– Hedefler için Ortaklıklar (SKA 17)