Pomega Energy Storage for Power Plants

Enerji Santrali Uygulamaları

Yenilenebilir enerji santralleri, dalgalanan yapıları ile gün boyunca değişken ve bazen öngörülemeyen üretim profillerine sahiptir. Bunun en büyük nedeni üretim kaynaklarının (güneş, rüzgar, hidro vb.) etkisinin olmasıdır. Yenilenebilir enerji santrallerinde sürekli değişkendir. Bununla birlikte, karbon emisyonlarının azaltılmaya çalışıldığı dünyamızda, Enerji Depolama Sistemleri yenilenebilir enerjiye dayalı üretimi sürdürmek ve şebekede daha az geleneksel enerji üretim tesisine ihtiyaç duyulmasını sağlamak için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Enerji Depolama Sistemleri ile fazla üretim gün içinde depolanabilir ve üretim azaldığında kullanılabilir.