Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir enerji için, yenilenebilir enerji kaynakları kullanın.

Sürdürülebilirlik Beyanı

Biz müşterilerimize, ortak ve paydaşlarımıza her yönüyle sürdürülebilir şekilde iş yürütmelerine yardımcı, şeffaf, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmayı ve geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Bu taahhüdümüz doğrultusunda:

tesislerimizde, ofis içi mekanlarımızda, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda yaşayan halk ve topluluklar için, ve ayrıca gezegenimiz için çevresel ve sosyal olarak sorumlu davranırız ve bu iş tarzını benimseriz.

tüm operasyon ve faaliyetlerimizi gerçekleştirirken müşterilerimize, ortaklarımıza, paydaşlarımıza ve tüketicilerimize şeffaf ve güvenilir davranmayı taahhüt ediyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi dünya çapında kabul görmüş, somut sürdürülebilir metriklere sahip akredite sertifikalar, analizler ve sistemler ile destekliyoruz.

‘Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık’ ilkemiz doğrultusunda davranmayı, cinsiyet eşitliğini desteklemeyi, yaş, ırk, köken ve etnik köken, mezhep veya inanç, yetenek ve engel, cinsiyet, din, siyasi düşünce, kültür/sosyal sınıf ve cinsel yönelim, zihinsel veya fiziksel engelden bağımsız bireyler istihdam sağlıyoruz ve herkese adil muamele sağlamak için işgücünde adil fırsatları teşvik etmeyi ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya özenle gayret gösteriyoruz.

sürdürülebilir tasarımı destekliyoruz, ve sürdürülebilir yenilikleri geliştirdiğimiz inovasyon ve teknolojilerle harmanlıyoruz.

insanları, silah kullanma, suç işleme veya çatışmaya teşvik etmek gibi olumsuz davranışlara teşvik etmeyen ve tütün gibi bağımlılık yapıcı zararlı madde kullanımına asla özendirmeyen yenilikler üretmeyi veya geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

sürdürülebilir marka değerlerimizi, markamızın fiziksel veya sosyal medyada yer aldığı tüm medya kanallarında kullandığımız şeffaf ve etkin pazarlama iletişimimiz aracılığıyla, iş yaptığımız tüm ortaklarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve tüketicilerimize benimsetmeye kendimizi adamış bulunmaktayız.

sürdürülebilirlik değerlerimizi her seviyedeki tüm işlerimize entegre etmeye, sürekli gelişen teknolojik sürdürülebilir çözümlerimizle ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla tüm sektörlere ilham vermeye çalışıyoruz.

Gezegen
Sürdürülebilir ürün ve hizmetlerimizle, ekosistem sağlığını ve biyolojik çeşitliliği koruyoruz…

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Kurulduğumuz 2008 yılından bu yana çeşitli kişiye özel anahtar teslim hizmetler ile müşteri, ortak ve paydaşlarımızın nihai sürdürülebilir çözümlere ulaşmasını sağlayacak sürdürülebilir teknolojik servisler sağlama konusunda çok güçlü bir misyona sahibiz.

Bu nedenle kendimizi, yaptığımız iş ve iş birliklerinde 360° Sürdürülebilirlik Yaklaşımını benimsemekten, uygulamaktan ve tüm iş birlikçilerimize benimsetmekten sorumlu hissediyoruz.

Odak noktamız müşterilerimizi, ortak ve paydaşlarımızı en son sürdürülebilir ve güvenilir teknolojilerle desteklemektir. Hızla değişen teknolojik dinamikler ve dijitalleşen endüstriye yönelik sürdürülebilir talepler, vizyonumuzu daha çok ‘sürdürülebilirliğe’ yönlendirmekte ve bu yönde güçlenme motivasyonumuzu teşvik etmektedir.

İnsanlar
insan haklarına ve çeşitliliğe saygılı olmak & adil çalışma ortamı yaratmak; faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki toplumun yaşam standartlarını ve kalitesini arttırmak.

Sürdürülebilirlik Değerleri

Verimlilik: müşterilerimiz, ortaklarımız, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve topluluklar için iç mekan, dış mekan ve ötesi için sorumlu üretim. Gezegen: Sürdürülebilir ürün ve hizmetlerimizle gezegen ve ekosistem sağlığını ve biyolojik çeşitliliği koruyun. İnsanlar: insan haklarına, çeşitliliğe ve adil çalışma koşullarına saygı; Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda çalışanlarımızın ve toplumun yaşam standartlarının kalitesini iyileştirmek. Ortaklık: daha iyi bir çevre ve sağlıklı toplumlar için sürdürülebilir, şeffaf ve etkili pazarlama faaliyetleri ve ortaklıklar.